Què és SYnC?

Centre especialitzat de desenvolupament infantojuvenil a Girona.

Centre que aglutina diferents equips de treball, cadascun especialitzat en una àrea específica del desenvolupament infantojuvenil i completament sincronitzats entre si.

Cada unitat és atesa per un equip multidisciplinari de professionals especialitzats en l'atenció de la salut i el desenvolupament integral.

El treball es realitza des d’una visió integradora i personalitzada gràcies a l’equip de terapeutes que estem a la vostra disposició.

Oferim una atenció especialitzada a infants i adolescents de 0 a 18 anys amb dificultats en el  desenvolupament cognitiu, addiccions, patologies alimentàries i nadons prematurs, des d’una perspectiva multidisciplinària i comunitària. L’àmbit d’actuació dels professionals que atenen el servei se centra en la familia i dona tot el suport necessari a l'entorn de la persona en l'àmbit educatiu, social i laboral.